Governing Council

Sr.No.
Name
Designation
1
Shri. Jawahar Motilal Shah (Wagholikar)
President
2
Shri. Milind Rajkumar Shah (Wagholikar)
Secretary
3
Shri. Sunil Shivlal Shah (Lengarekar)
Tresurer
4
Shri. Vikas Shashikant Shah (Lengarekar)
Member
5
Shri. Chandravadan Vidyachandra Shah (Mumbaikar)
Member
6
Shri. Chandragupta Maniklal Shah (Wagholikar)
Member
7
Shri. Dr. Harshavardhan Suryakant Vhora
Member
8
Shri. Vidyutkumar Manikchand Shah
Member
9
Shri. Satyajit Shantilal Shah (Pandarkar)
Member
10
Shri. Dr. Subhash Baburao Adadande
Member
11
Shri. Dr. Mahavir Rayappa Akkole
Member
12
Shri. Padmakar Paygonda Patil
Member
13
Shri. Dr. Dhawalkumar Shamgonda Patil
Member
14
Shri. Ashok Surendra Shirguppe
Member
15
Shri. Balasaheb Shashank Ingale
Member
16
Shri. Rahul Jawahar Shah (Wagholikar)
Member
17
Shri. Dr. Jayparkash Jivaraj Shah
Member
18
Shri. Sonik Adarsh Shah (Pandarkar)
Member


Copyright @ Anekant Education Society, Baramati                   Designed & Developed By : AIMS Baramati