Governing Council

Sr.No.
Name
Designation
1
Shri.Arhatdas Hirachand Shah (Saraf)
President
2
Shri.Jawahar Motilal Shah (Wagholikar)
Secretary
3
Shri.Sunil Shivlal Shaha
Tresurer
4
Shri.Rajkumar Tuljaram Shah (Wagholikar)
Member
5
Shri.Chakor Nalinchandra Gandhi
Member
6
Shri.Subhash Maniklal Shah (Wagholikar)
Member
7
Shri.Milind Rajkumar Shah (Wagholikar)
Member
8
Dr.Subhash Baburav Adadande
Member
9
Shri.Padmakar Paygonda Patil
Member
10
Shri.Vikas Shashikant Shah (Lengarekar)
Member
11
Shri.Chandravadan Vidyachandra Shaha
Member
12
Dr.Mahavir Rayappa Akkole
Member
13
Dr.Dhawalkumar Shyamgonda Patil
Member
14
Shri.Ashok Surendra Shirguppe
Member
15
Shri.Jitendra Bhau Dattawade
Member


Copyright @ Anekant Education Society, Baramati                   Designed & Developed By : AIMS Baramati